Publicaties Vat consult

Boeken

 • Btw-duiding, Larcier (Editor)
 • Het Btw-pakket. Een geschenk?, Kluwer
 • VAT Package, What's new?, Kluwer
 • E-commerce en btw, Maklu
 • De kostendelende vereniging 'restyled', Inni publishers
 • Btw-pakket: zegen of vloek ?, Fiscaal Informatief
 • Btw-pakket: Wat is er nieuw?, Fiscaal Informatief

BTW Naslagwerken

 • Hoofdstuk 'Recht op aftrek', Handboek Vandebergh, Larcier
 • Hoofdstuk 'Doorrekening van kosten', Handeboek Vandebergh, Larcier
 • Hoofdstukken 'Recht op aftrek', Fiscale Dossiers Vandewinckele, Kluwer (tot 2014)
 • Rechtspraakoverzichten, Fiscale Dossiers Vandewinckele, Kluwer (tot 2013)
 • "De never ending story over de btw-aftrek van kosten van onthaal dan toch bijna ten einde", Fiscaal Praktijkboek 2010-2011, Kluwer
 • "Niet bedrijfsmatig gebruik van investeringsgoederen, hoe zit het met btw ?", Fiscaal praktijkboek 2007-2008 - indirecte belastingen, EHSAL/Kluwer

In de Krant

 • "Btw-arrest kan banken miljoenen kosten", De Tijd, 25 januari 2019Link
 • "Grote btw-hervorming voor vastgoedontwikkelaars blijft uit", De Tijd, 24 oktober 2017Link
 • "Dan toch geen btw-revolutie in vastgoedsector", De Tijd, 23 oktober 2017Link
 • "Forse btw- factuur dreigt voor banken en verzekeraars", 23 oktober 2017
 • "Een verschuiving van de lasten op arbeid naar het belasten van consumptie heeft een gunstige impact op onze concurrentiepositie", Trends, juni 2014
 • "Btw bedrijfswagen terug naar af", De Tijd, 5 november 2011 Link

Een greep uit gepubliceerde artikels

 • “Bon pour …un voyage en Absurdistan”, Actualités Fiscales
 • “Bon goed voor …Een reis naar Absurdistan!”, Fiscale Actualiteit
 • “Voucherregeling eindelijk van onder de kerstboom gehaald”, Fiscale Actualiteit
 • “Legt de nieuwe GCRM-regeling het probleem inzake Europese besluitvorming bloot?”, Fiscale Actualiteit
 • “Werkelijk gebruik en werkelijke exploitatie voor vervoerdiensten: wie zat hier op te wachten?”, Fiscale Actualiteit
 • “Festivalseizoen feestelijk geopend. Minister dribbelt eigen administratie inzake btw-aftrek voor gratis evenementen”, Fiscale Actualiteit
 • “Btw-aftrek buiten termijn mogelijk”, Fiscale Actualiteit
 • “Hoe 18 januari 2018 de toepassig van verlaagde btw-tarieven wijzigde”, Fiscale Actualiteit
 • “Geen koepelvrijstelling meer in financiële en onroerende sector. Over bekvechtende advocaten-generaal en een hof dat zich in bochten wringt”, Fiscale Actualiteit
 • “Elke vrije beroeper zijn eigen btw-regeling? Nieuwe regels voor artsen doen wenkbrauwen fronsen”, Fiscale Actualiteit
 • “Fiscus verschaft duidelijkheid over esthetische ingrepen”, Fiscale Actualiteit
 • “Wat is de kans dat we terugkeren naar btw-vrijstelling voor advocaten?”, Fiscale Actualiteit
 • “Eindelijk recht op btw-aftrek zonder conforme factuur”, Fiscale Actualiteit
 • “Fiscus schaft btw-aftrekbeperking voor logies, spijzen en dranken (in alle stilte) zo goed als af”, Fiscale Actualiteit
 • “Is onterecht aangerekende btw dan toch aftrekbaar?”, Fiscale Actualiteit
 • “Circulaire introduceert ‘aparte’ regeling voor advocaten”, Fiscale Actualiteit
 • “Doorrekening van kosten vanuit het standpunt van de werkelijke consument. De merites van de te ruime Belgische commissionairfictie”, Fiscale Actualiteit
 • “Dan toch btw tussen huurder en verhuurder bij verbeteringswerk in ruil voor lagere huur”, Fiscale Actualiteit
 • “Btw-aftrek belangenorganisaties aan banden …of juist niet?”, Fiscale Actualiteit
 • “Wederom geen btw-herziening bij verhuur bedrijfslokalen aan overnemer ?”, Fiscale Actualiteit
 • “Cassatie pleit voor een consequente toepassing Breitsohl doctrine”, Fiscale Actualiteit
 • “Btw en voordelen alle aard: nieuwe beslissing opgeschort”, Fiscale Actualiteit
 • “Zet nieuw standpunt fiscus de algemene aftrekbeperking van 50% op de helling”,Fiscale Actualiteit
 • “De beslissing over bijhorende terreinen anders bekeken”, Fiscale Actualiteit
 • “Misbruik : Hof van Justitie haalt de voet van het gaspedaal”, Fiscale Actualiteit
 • “Outsourcing in de zorgsector: niets dan btw-problemen ?”, Actual Care
 • “Samenwerking tussen ziekenhuizen: nieuwe onderaannemingen en outsourcing”, Health Care Executive
 • “Hof van Justitie : toch volledig conforme factuur nodig voor recht op aftrek”, Fiscale Actualiteit
 • “Kosten van onthaal vs. reclame : Cassatie veegt weer enkele standpunten fiscus van tafel”, Fiscale Actualiteit
 • “Btw en organisatie van evenementen: fiscus slaat en zalft – Einde van soap rond kermiskoersen ?”, Fiscale Actualiteit
 • “Standpunten fiscus over btw-aftrek rioolinfrastructuur naar prullenmand verwezen ?”, Fiscale Actualiteit
 • “Belangrijke wijzigingen op het vlak van btw”, Verzekeringswereld
 • “Alea iacta est : de scherpe kantjes van het btw-pakket worden duidelijk”, Fiscale Actualiteit
 • “VAT Package …What’s new ?”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift
 • “Gecoördineerde btw-richtlijn na wijziging VAT Package” , Algemeen Fiscaal Tijdschrift
 • “Over het belang van de noties «vaste inrichting» en «werkelijk gebruik en werkelijke exploitatie»”, Fiscale Actualiteit
 • “Handelingen bundelen op niveau van btw-eenheid, zegt minister”, Fiscale Actualiteit
 • “Btw-herzieningen bij stijgend bedrijfsmatig gebruik : blijft fiscus van twee walletjes eten”, Fiscale Actualiteit
 • “Europa tegen btw-vrijstelling voor grond die samen met gebouw wordt verkocht ?”, Fiscale Actualiteit
 • “Verkoop van gebouwen en terreinen met toepassing van btw : hoe heet wordt de soep gegeten ?”, Accountancy & Fiscaliteit
 • “Kosten van onthaal : wanneer eindigt de discussie ?”, Fiscale Actualiteit
 • “Btw-misbruik : Hof van Justitie zet bakens verder uit”, Fiscale Actualiteit
 • “Wat is er geworden van de recente wetswijzigingen inzake btw?”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift (AFT)
 • “Enkele aandachtspunten die u beter niet over het hoofd ziet bij de oprichting van een btw-eenheid”, Accountancy & Fiscaliteit
 • Rechtspraakoverzicht btw 2006, Fiscale Actualiteit
 • “Circulaire verleggingsvergunning bij invoer bijgewerkt met oog op btw-eenheid", Fiscale Actualiteit
 • “De scandic-saga. Over een wetswijziging die er eigenlijk geen is”, Fiscale Actuaiteit
 • “Kentering in verantwoordelijkheid leveranciers bij intracommunautaire leveringen van goederen” ?”, Fiscale Actualiteit
 • “De wetswijzigingen inzake btw anno 2007 - Kan u nog volgen ?”, Fiscale Actualiteit
 • “Het btw-luik van de programmawet van 27 april 2007”, Accountancy & Fiscaliteit
 • “De opportuniteiten en knelpunten van de btw-eenheid in België”, Tijdschrift Financieel Recht
 • “The continuing story of Seeling”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift (AFT)
 • “Btw-eenheid verder ingevuld in programmawet”, Fiscale Actualiteit
 • “Hoe staat het met de Seeling-aftrek ?”, Accountancy & Fiscaliteit
 • “Btw-eenheid in de laatste rechte lijn”, Fiscale Actualiteit
 • “Toch volledige btw-aftrek voor vervangwagens”, Fiscale Actualiteit
 • “De facturering van complexe diensten : een economische benadering”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift (AFT)
 • “De problematiek van vermogensetikettering”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift (AFT)
 • “De Scandic doctrine en de middelen van de fiscus in de strijd tegen btw-constructies”, Tijdschrift Fiscaal Recht (TFR)
 • “Beperkingen van de Scandic doctrine”, Fiscale Actualiteit