VAT Consult

Onze projecten

Cash flow optimalisaties

Cashflow is van vitaal belang voor bedrijven, ongeacht de omvang.
VAT Consult kan assisteren bij het spotten en implementeren van btw-opportuniteiten (zoals btw-eenheden, invoer vergunning, schorsingsregelingen, optimalisatie van btw-aftrek, teruggaaf, etc.). Opzet is om de cashflow positie te verbeteren en te voorkomen dat btw een kostenpost voor de onderneming wordt.

Rulings 

Het toepassen van de correcte btw-behandeling op bepaalde transacties kan een complexe aangelegenheid zijn. 
VAT Consult kan assistentie bieden bij het verkrijgen van rechtszekerheid door complexe btw-dossiers schriftelijk af te stemmen, zodat materiële risico's kunnen worden vermeden of opportuniteiten kunnen worden verzekerd. 

Opleidingen

Een verkeerde behandeling van btw-transacties kan aanzienlijke  financiële gevolgen hebben. Het vergroten van de interne btw-knowledge is daarom zeker geen overbodige luxe. VAT Consult verzorgt algemene en op maat gemaakte trainingen over Belgische en internationale btw-topics.

Versterking btw-functie

Bedrijven komen vaak op het punt dat het noodzakelijk wordt om over specifieke btw-expertise te beschikken. VAT Consult biedt ondersteuning aan bedrijven die behoefte hebben aan een toegewijde btw-kracht, hetzij om de btw-gevolgen van een specifiek project te overzien, hetzij om hun algemene btw-functie te managen.

Analyse vaste inrichting

De relevantie van het begrip vaste inrichting (VI) kan nauwelijks worden overschat. De aanwezigheid van een VI brengt verregaande btw-gevolgen met zich mee. VAT Consult kan assisteren bij de beoordeling of de activiteiten een "vaste inrichting" triggeren op basis van lokale wetgeving en EU-ontwikkelingen. en bij het aanreiken van do's en dont's om de btw-risico’s beheersbaar te maken. Dit is een zeer relevant en actueel onderwerp, rekening houdend met de strikte benadering van de administratie in bepaalde EU-landen, waaronder België.

Gemengde btw-plicht

Btw kan een aanzienlijke kostenpost zijn voor vrijgestelde belastingplichtigen en hun beschikbaar budget negatief beïnvloeden. Daarom kunnen gemengde belastingplichtigen er baat bij hebben om hun btw-positie te herbekijken. VAT Consult assisteert gemengde btw-plichtigen (zoals holdings, federaties, lobbyisten, sportclubs, culturele instellingen) bij het bepalen van het recht op aftrek (optimalisatie pro rata / werkelijk gebruik), verlaagde tarieven, herzieningen, vrijstellingen, enz.

Due dilligence & intern nazicht

M&A transacties maken vaak geen deel uit van de dagelijkse werkzaamheden van de financiële en tax afdeling. VAT Consult assisteert bij due diligence werkzaamheden, integraties na fusies & overnames, inschatting van de impact op btw-posities en helpt bij het verkrijgen van inzicht in waar zich materiële btw-risico's en -opportuniteiten kunnen voordoen, alsook bij de opzet van geschikte interne controleprocedures.

Compliance en audit

Ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn, staan voor de uitdaging om gelijke tred te houden met buitenlandse btw-ontwikkelingen. VAT Consult ondersteunt bij de nodige compliance werkzaamheden zoals fiscale vertegenwoordiging, btw en/of intrastat-aangiften, terugvordering van buitenlandse btw, registraties en de-registraties, reconciliaties, nazicht van facturatie, enz. VAT Consult assisteert ook bij btw-controles en de omgang met btw-administraties (inclusief strategisch advies over lopende controles).

Onze gegevens

Telefoon
0032 474 893 816 (Bart)
0032 470 013 062 (Mo)
E-mail
info@vat-consult.be

Contacteer ons!

Voornaam
Familienaam
E-mailadres
Uw bericht
Bedankt voor uw bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!