Uitbreiding afbraak en heropbouw tarief gepubliceerd – Toepassing vanaf 1 juni 2024

May 29
Een klein halfjaar na de beperking van het verlaagde btw-tarief op sloop en heropbouw (6%), wordt de regeling terug (een beetje) uitgebreid: woningen en appartementen die bestemd zijn voor de verhuur aan particulieren zullen ook kunnen genieten van dit tarief. Er spelen ook hier een aantal “sociale voorwaarden”: het moet gaan om een bescheiden woning (max. 200m2 bewoonbare oppervlakte) en de huurder moet er onmiddellijk gaan wonen (zijn domicilie hebben).

Om te verzekeren dat de maatregel een duurzaam effect heeft op de markt van huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden, kan het verlaagde btw-tarief alleen worden toegepast wanneer de huurwoningen voor minstens 15 jaar worden verhuurd aan één of meerdere achtereenvolgende particuliere huurders. De woning mag dus niet worden verkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Daarnaast is er in een uitbreiding van het verlaagd tarief voor sociale verhuur voorzien (ook de verhuur aan/via publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen met sociaal oogmerk).

De betrokken wet verscheen op 29 mei 2024 in het Belgisch Staatsblad, waardoor de wet effectief in werking treedt op 1 juni 2024 (ttz de eerste dag van de maand na publicatie). Lopende en nieuwe projecten kunnen van deze maatregel genieten voor de btw die opeisbaar wordt na 1 juni 2024. Let wel: het gebouw moet ab initio zijn bestemd om te worden verhuurd. Voor woningen die eerst te koop worden gezet om daarna te worden verhuurd geldt het verlaagd tarief niet. Daarnaast kan het verlaagd tarief (uiteraard) niet retroactief worden toegepast: enkel werken die worden voltooid en worden gefactureerd na 1 juni komen voor het verlaagd tarief in aanmerking.

Er moet wel een voorafgaande verklaring worden ingediend via Myminfin (mijn interacties – een formulier invullen). Deze verklaring is op het moment van publicatie in het Staatsblad nog niet beschikbaar (wij nemen aan dat er een tolerantieperiode volgt, zoals dat het geval was voor bij de eerder genomen maatregelen).

Deze bijdrage is verschenen op TaxWin (te raadplegen op taxwin .be).