Uitbreiding van verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw …Maar enkel voor huurwoningen

Mar 21
Een halfjaar na de inperking van de verlaagde btw op sloop en heropbouw voert de federale regering het voordeel opnieuw in voor woningen en appartementen die bestemd zijn voor verhuur.

Investeerders in huurwoningen krijgen binnenkort de mogelijkheid om te bouwen aan 6 procent. Dit wordt aangekondigd in een persbericht door federaal minister van Financiën, Vincent Van Peteghem.

De aankondiging betekent een ommekeer ten opzichte van de beslissing van eind vorig jaar om het verlaagd tarief voor afbraak en heropbouw sterk in te perken. Toen schrapte de regering het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent voor afbraak en heropbouw, dat in 2021 was ingevoerd als steunmaatregel voor de bouwsector tijdens de coronacrisis. Tegelijkertijd werd het permanente verlaagd btw-tarief, dat al sinds 2007 gold in 32 Belgische steden, afgeschaft. Het verlaagd tarief werd enkel behouden voor particulieren die een gebouw afbreken en er hun enige en (hoofdzakelijke) eigen woning oprichten op hetzelfde perceel. Ook werd er voorzien in een specifieke maatregel voor sociale verhuur.

Deze forse inperking van de maatregel was een doorn in het oog van een aantal promotoren, die naar het Grondwettelijk Hof trokken.

De regering past de maatregel nu aan, maar merkwaardig genoeg enkel voor de huurmarkt. De afbraak van een gebouw, gevolgd door de bouw van een huurwoning, zal weldra onder het btw-tarief van 6 procent kunnen. Aan het nieuwe voordeeltarief worden drie sociale voorwaarden gekoppeld:

- Er geldt de maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
- Enkel woningen die worden gebruikt als hoofdverblijfplaats komen in aanmerking;
- Om ervoor te zorgen dat de maatregel een duurzaam effect heeft op de markt van huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden, kan het verlaagd btw-tarief enkel worden gebruikt wanneer de huurwoningen voor minstens 15 jaar worden verhuurd aan één of meerdere achtereenvolgende particuliere huurders. De woning mag dus niet worden verkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het voordeeltarief is dus niet meer beperkt tot 32 gemeenten, maar geldt voor het hele Belgische grondgebied.