Een attest van geldigheid van een Europees btw-nummer met koppeling aan naam/adres is nu te verkrijgen via MyMinfin

Op zoek naar een manier om te controleren of uw zakenpartner over een Europees btw-nummer beschikt?

Met de VIES database, beheerd door de EU commissie, kunt u gemakkelijk nagaan of een btw-nummer geldig is. Maar helaas biedt deze database niet altijd de mogelijkheid om het nummer te koppelen aan een naam of adres. Door privacywetgeving wordt deze informatie soms niet vrijgegeven.

Gelukkig is er in België een officiële dienst waar u terecht kunt voor een attest, waarbij het BTW-nummer ook gekoppeld kan worden aan een naam of adres. En dit attest is voortaan ook online te verkrijgen via de MyMinfin toepassing!

Door uw verzoek in te dienen via MyMinfin, krijgt u binnen 5 werkdagen een attest van geldigheid van een btw-nummer.

Via een upload functie kan u een attest voor meerdere btw-nummers tegelijk aanvragen. Ook krijgen alle aanvragen via MyMinfin voorrang.

Tot slot zal op termijn MyMinfin het enige kanaal zijn om een dergelijk verzoek in te dienen.

Voor meer informatie, verwijzen we naar de website van de FOD financiën: 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/internationaal/europees-btw-nummer-controleren#q2