Maatregelen ter bestrijding van btw-fraude!

Apr 14 / Bart Buelens
Btw is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor overheden, maar er is nog een grote kloof tussen wat overheden werkelijk ontvangen en wat ze zouden moeten ontvangen. Deze kloof, de zogenaamde "VAT gap", wordt jaarlijks door de Europese Commissie onderzocht.

Op basis van het meest recent onderzoek bedraagt de VAT gap 143 miljard voor alle lidstaten samen. Voor België wordt geschat dat van de 36,1 miljard geprojecteerde btw-inkomsten er uiteindelijk maar 31,7 miljard in de schatkist terecht komt. De VAT gap bedraagt daarmee ongeveer 12%. België bevindt zich met dit cijfer in de middenmoot van het Europese peloton.
De VAT gap wordt veroorzaakt door een veelheid van factoren (e.g. fraude, faillissementen, insolventie, verkeerde berekeningen en administratieve fouten).
Gerichte beleidsmaatregelen kunnen helpen om het gat kleiner te maken!
Een antwoord op een recente Parlementaire vraag geeft interessante inzichten over de maatregelen die de Belgische regering heeft genomen of plant te nemen om de VAT gap te bekampen. Hieronder een kort overzicht:

Digitalisering
Er zal een stapsgewijze invoering volgen van verplichte elektronische facturatie in B2B context.
Wat betreft digitale (transactie gebaseerde) rapportering wordt vooral uitgekeken naar het aangekondigde wetgevend initiatie van de Europese Commissie. Dit betreft het “VAT in the digital age” project waarbij de EU commissie tegen het einde van het jaar een aantal belangrijke hervormingen zal voorstellen (o.a. nieuwe btw-regelgeving voor de platformeconomie en uitbreiding van de OSS regeling).

Human resources

Het gaat hier om een reeks van investeringen, zoals o.a. betere “employer branding” en de opleiding van btw-controleurs.

Controles

Betere controles van btw-kredieten en meer gerichte controles in de bouwsector zijn ook een belangrijke focus. Daarnaast wordt bekeken hoe fraude bij de (her)start van een btw-plichtige activiteit nog beter kan opgespoord worden en hoe er beter gebruik kan gemaakt worden van buitenlandse inlichtingen.
Er worden tevens maatregelen genomen om tot een betere samenwerking te komen met zusteradministraties. De maatregelen hebben tot doel om te komen tot een verbeterde uitwisselingsstroom van btw-inlichtingen, zodat de administraties over de meest accurate informatie beschikken. Er wordt bovendien eveneens ingezet op verbeterde risico-analyses van de uitgewisselde gegevens.

Internationale samenwerking

De Belgische administratie zal o.a. actief deelnemen aan overlegrondes met de Europese commissie en/of andere lidstaten, ervaringen uitwisselen met andere lidstaten en gelijktijdig controles uitvoeren.
Andere hervormingen
Er wordt gewerkt aan maatregelen om een meer efficiënte en versnelde inning en invordering te verzekeren.

Bovendien wordt er in de schoot van het Europese systeem "Eurofisc" verder ingezet op de verdere ontwikkeling en verfijning van de Transactional Network Analysis (TNA) om de efficiëntie en de effectiviteit van het systeem verder op te drijven. TNA is een datamining-software van Belgische makelij die via slimme algoritmes snel verdachte transacties die wijzen op een btw-carrousel kan blootleggen.

Tot slot worden de scanningsmethoden door de douane administratie verder op punt gesteld om een betere controle van de waarde van de goederen door te voeren om tot een correcte btw-heffing bij invoer te komen.