Federale minister van Financiën presenteert plan voor fiscale hervorming, inclusief btw-wijzigingen

Op 28 februari 2023 presenteerde de Federale Minister van Financiën zijn voorstel voor een "brede fiscale hervorming". De voorgestelde maatregelen zouden leiden tot een vermindering van de belastingdruk op arbeid voor een bedrag van 6 miljard euro, deels gecompenseerd door een verhoging van de belastingen op consumptie.
Btw-tarieven: nieuw tarief van 9%, 0% tarief uitgebreid, 12% afgeschaft en 6% in een verminderd aantal gevallen

De voorgestelde wijzigingen in de btw-tarieven hebben tot doel om het toepassingsgebied van het 0% btw-tarief uit te breiden naar bepaalde basisproducten zoals groenten en fruit, geneesmiddelen, luiers en andere producten voor intieme hygiënische bescherming en openbaar vervoer.

Bovendien zouden de bestaande verlaagde tarieven van 6% en 12% worden samengevoegd tot een nieuw verlaagd tarief van 9%. Het verlaagde tarief van 6% zou blijven gelden voor bepaalde basisvoorzieningen zoals elektriciteit, aardgas, warmte voor huishoudelijk gebruik en leidingwater, terwijl steenkool, als sterk vervuilende brandstof, onderworpen zou worden aan het standaardtarief van 21%.

Btw-verlaging voor sloop en heropbouw wordt permanent, maar 9% in plaats van 6%

De voorgestelde btw-hervorming omvat ook het permanent maken van het huidige tijdelijke verlaagde tarief voor de sloop en wederopbouw van privéwoningen. Dit gebeurt weliswaar tegen een nieuw tarief van 9% in plaats van de huidige 6%.

Verplichte e-facturatie / e-rapportering

Daarnaast omvat het voorstel maatregelen om de efficiënte inning van de btw te verbeteren door de verplichte invoering van e-facturatie en e-rapportering.

De regels zullen geleidelijk worden ingevoerd, beginnend op 1 juli 2024, voor belastingplichtigen met een jaaromzet, exclusief btw, van meer dan 9.000.000 euro in het kalenderjaar 2023. Belastingplichtigen met een jaaromzet, exclusief btw, tussen 700.000 euro en 9.000.000 euro, of degenen met een omzet van meer dan 700.000 euro in het kalenderjaar 2024, zullen vanaf 1 januari 2025 aan deze regels moeten voldoen. Andere belastingplichtigen zullen op een later tijdstip moeten voldoen aan deze regels.

De nieuwe e-rapportering maakt de verplichte jaarlijkse klantenlisting overbodig.

What’s next? Volgt er nog een tweede hervorming?

Laten we vooral niet vergeten dat de voorgestelde wijzigingen nog steeds binnen de regering moeten worden goedgekeurd voordat deze geïmplementeerd kunnen worden. Ook zal de voorgestelde "brede fiscale hervorming" volgens de Minister een tweede hervorming vereisen na de parlementsverkiezingen in 2024.