Minister van Financiën kondigt versterkte controle op btw-aftrek bij gemengde belastingplichtigen aan om opbrengst fiscale controleurs te verhogen

Jul 28
De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft aangekondigd dat er een versterkte controle zal worden uitgevoerd op de btw-aftrek bij gemengde belastingplichtigen. Deze aankondiging komt voort uit de begrotingsnotificatie van 31 maart 2023, waarbij de opbrengst van fiscale controleurs centraal staat. In het persbericht wordt meegedeeld dat de minister heeft toegezegd om tegen 31 juli 2023 een voorstel aan de regering voor te leggen met betrekking tot deze versterkte controle. 
Achtergrond

Sinds 1 januari 2023 geldt er een nieuwe procedure voor gemengde belastingplichtigen die hun btw-aftrek uitoefenen volgens het werkelijk gebruik. Deze moeten zich "voorafgaandelijk" aanmelden.

Voor belastingplichtigen die voor 2023 al het werkelijk gebruik toepasten, geldt een overgangsprocedure die net is afgelopen. Op de valreep werd eind vorige maand een circulaire gepubliceerd waarin bijkomende administratieve toelichting wordt verstrekt over de aanmeldingsplicht (Circulaire 2023/C/63 d.d. 21.06.2023).
Het niet-aanmelden kan drastische gevolgen hebben. Immers, in tegenstelling tot de oude regeling (waar vergunningen retroactief konden worden toegekend), moet de kennisgeving in principe voorafgaandelijk gebeuren. Het niet voldoen aan de kennisgeving kan leiden tot de verplichte toepassing van het algemene verhoudingsgetal voor 2023, met mogelijke financiële gevolgen.

Wie komt in het vizier van de fiscus?

Op dit moment geldt de kennisgeving en bijkomende rapporteringsverplichting enkel voor gemengde belastingplichtigen die hun recht op aftrek via het werkelijk gebruik willen uitoefenen.

De minister van financiën heeft echter recentelijk aangekondigd dat er in een aankomende wet diverse bepalingen een verruimde aanmeldingsprocedure zal worden voorzien. Binnenkort zullen ook gemengde btw-plichtigen die een algemeen verhoudingsgetal hanteren en gedeeltelijke btw-plichtigen zich moeten aanmelden.

Het valt te verwachten dat de controles zich zullen richten op elke belastingplichtige die activiteiten verricht die geen recht op btw-aftrek genereren.

De bedoeling van dit alles is duidelijk: de fiscus wil alle btw-plichtigen die vanuit hun statuut maar over een beperkt recht op btw-aftrek beschikken (al dan niet op aftand) grondiger controleren.

Hoe kunnen we helpen?

Heeft u twijfels heeft over uw aftrekmethodes of u wenst u deze te benchmarken? VAT Consult kan u helpen bij het beoordelen van uw btw-aftrek situatie.

Bron: Opbrengst van de fiscale controleurs | News.belgium