Uitstel voor rapportering door gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen gepubliceerd

Apr 8
Het stond in de sterren geschreven en is nu eindelijk gepubliceerd: gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen moeten hun cijfers dan toch niet rapporteren tegen 20 april (of 20 juni). Er is dus uiteindelijk toch een uitstel gekomen. In eerste instantie kan er worden gewerkt met schattingen, die moeten worden gerapporteerd tegen 20 juli (als er gebruik wordt gemaakt van de zomerfaciliteiten is de uiterlijke indieningsdatum 9 augustus 2024).

Vervolgens moeten de definitieve cijfers worden gecommuniceerd in de aangifte over het derde kwartaal 2024 (21 oktober 2024) of november (20 december 2024). 
Zoals geweten, moeten gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen hun cijfers gestructureerd meedelen aan de fiscus:

  • Gemengde belastingplichtigen die btw aftrekken op basis van het algemeen verhoudingsgetal, moeten jaarlijks het voorlopig en definitief algemeen verhoudingsgetal meedelen bij de periodieke btw-aangifte in te dienen tegen 20 april
  • Gedeeltelijke belastingplichtigen en gemengde belastingplichtigen die het werkelijk gebruik toepassen, moeten jaarlijks bepaalde gegevens meedelen bij de periodieke btw-aangifte die moet worden ingediend tegen 20 april. Concreet gaat het over:
  • de opdeling, in procenten, van de aangerekende btw op de handelingen:
     - die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de   
        handelingen volledig recht op aftrek verlenen.
     - die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de
        handelingen geen recht op aftrek verlenen.
     - tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types bedrijfsafdelingen.
  • het/de bijzondere verhoudingsgetal(len).

Er was commotie ontstaan omdat er nog veel onduidelijkheid heerste over hoe de rapportering moet gebeuren en tegen wanneer. Zo is het onduidelijk hoe de aangerekende btw moet worden berekend, wat er moet gebeuren met eenmanszaken, hoe er rekening zal worden gehouden met subsidies, hoe bijkomstige onroerende en financiële handelingen in rekening worden gebracht, enz. Ook de systemen van de fiscus lijken nog niet geheel aangepast. Het was dan ook quasi ondenkbaar dat de fiscus niet zou voorzien in een uitstel. Nochtans heeft het tot 8 april geduurd vooraleer hierover een standpunt is gepubliceerd.

Er komt dus weldegelijk een uitstel. De uiterste indieningsdatum voor de cijfers van 2023 wordt verschoven naar de aangifte van het tweede kwartaal of de maand juni, zijnde 20 juli. Door het uitstel dat tijdens de zomervakantie wordt gegeven, wordt de termijn nog verder verlengd tot 9 augustus 2024 (zowel voor maand- als kwartaalaangevers). In deze aangiftes kan worden gewerkt met schattingen. Vervolgens moeten de definitieve cijfers worden in de aangifte over het derde kwartaal 2024 (21 oktober 2024) of november (20 december 2024).

De gepubliceerde tekst blinkt niet uit in duidelijkheid. Zo is het niet geheel duidelijk of het uitstel ook geldt voor gemengde btw-plichtigen die gebruik maken van een algemeen verhoudingsgetal. Afgaand op hetgeen er is gepubliceerd, gaan wij ervan uit dat zij ook genieten van het uitstel tot 20 juli (c.q. 9 augustus.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-aftrek-algemeen-verhoudingsgetal-of-werkelijk-gebruik-2024-tolerantie