Verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw vanaf 2024 permanent van toepassing in het ganse land …Maar enkel voor bouwheren

Oct 10
De regering heeft besloten om het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw te behouden, zij het met beperkingen. Wie komt nog in aanmerking voor dit voordeel?
Het verlaagde btw-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent voor nieuwbouw blijft geldig voor woningen die volledig worden afgebroken en heropgebouwd. Deze gunstige regeling werd in 2021 geïntroduceerd voor een periode van twee jaar en vervolgens met een jaar verlengd, tot en met 31 december 2023. Hoewel de regeling al permanent was in 32 steden in het hele land, heeft de federale regering nu besloten om deze definitief in te voeren en van toepassing te maken in het ganse land.

Er zijn wel een paar kanttekeningen te maken: de gunstige regeling is nu alleen nog van toepassing voor bouwheren. Bouwpromotoren (die heropgebouwde woningen verkopen) vallen vanaf 1 januari 2024 buiten de maatregel. Bovendien zijn er bijkomende randvoorwaarden. Zo moet het om de enige woning gaan. Ook woningen die op lange termijn bestemd zijn voor sociale verhuur (via sociale verhuurkantoren) zouden in aanmerking komen voor de maatregel.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief, moet de afbraak (van een ‘gebouw’) gepaard gaan met de heropbouw van een woning. Na de werkzaamheden moet het gebouw uitsluitend of voornamelijk als enige privéwoning worden gebruikt.

Het is toegestaan dat een deel van de woning voor professionele doeleinden wordt gebruikt, zolang privégebruik de overhand heeft. Echter, tweede verblijven en woningen bedoeld voor verhuur komen niet in aanmerking. Bovendien mag u geen eigenaar zijn van een andere woning. Woningen waarvan u mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker bent door een erfenis worden niet meegeteld.

Verder is de verwachting dat de “sociale” randvoorwaarden van het tijdelijk tarief zullen worden doorgetrokken naar het permanent verlaagd tarief. In dat geval mag de bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning niet meer dan 200 vierkante meter bedragen, en moet de woning gedurende vijf jaar de enige en eigen woning van de bouwer of koper blijven..

Er zal waarschijnlijk worden voorzien in een overgangsmaatregel tot eind 2024 voor projecten die al lopen onder de huidige tijdelijke regeling.

De grootste impact van deze overeenkomst is dus voor bouwpromotoren, aangezien de tijdelijke btw-verlaging wordt geschrapt en de permanente verlaging wordt aangepast. Dit betekent dat vanaf volgend jaar de verkoop van na afbraak en heropbouw gerealiseerde woningen niet langer in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw.