Stap dichter bij verplichte E-facturatie na goedkeuring Commissie: Plenaire zitting aan zet voor finale goedkeuring

Jan 18
Eerder berichtten we u dat de regering het wetsvoorstel betreffende de verplichte gestructureerde e-facturatie in de Kamer heeft ingediend.
Gisteren heeft de Commissie Financiën het voorstel aangenomen. Deze goedkeuring is een cruciale fase in het wetgevingsproces.
De tekst, zoals goedgekeurd door de commissie, zal vervolgens besproken worden in de plenaire zitting.
Er wordt verwacht dat de tekst ook tijdens de plenaire vergadering groen licht zal krijgen.
We houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze voorgaande alert.
https://www.vat-consult.be/blog/verplichte-b2b-e-invoicing