Update over ViDA-pakketonderhandelingen: België slaagt er niet in om unanieme overeenkomst te bereiken; VIDA dossier doorgegeven aan Hongarije

Jun 25
Zoals we eerder hebben gemeld, heeft Estland tijdens de ECOFIN-vergadering op 14 mei 2024 bezwaar gemaakt tegen het huidige ViDA-voorstel vanwege zorgen over het nieuwe deemed supplier regime, dat de verantwoordelijkheid voor BTW-inning bij platforms legt die kortetermijnverhuur van accommodaties en personenvervoer faciliteren.

Estland stelde voor om deze regels optioneel te maken, zodat EU-lidstaten kunnen kiezen of ze deze in hun nationale BTW-wetgeving willen implementeren.
Als reactie daarop stelde het Belgische voorzitterschap maatregelen voor om de administratieve last voor platforms en onderliggende leveranciers in EU-lidstaten te verminderen. Ondanks deze inspanningen waren de voorgestelde wijzigingen niet voldoende om een consensus te bereiken, wat verdere onderhandelingen noodzakelijk maakte.

Helaas kon Estland ook tijdens de laatste vergadering van de Raad voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) onder Belgisch voorzitterschap afgelopen vrijdag (21 juni 2024) nog steeds niet overtuigd worden. Hoewel de laatste versie van het voorstel enkele aanpassingen bevatte om tegemoet te komen aan de bezwaren van Estland, blijft het deemed supplier model voor platforms een struikelblok voor Estland.

Daardoor is het nu aan het aankomende Hongaarse voorzitterschap van de EU-Raad om in de tweede helft van 2024 een consensus te bereiken.

Pro memorie: Het ViDA-pakket omvat een hele reeks maatregelen, waaronder de afschaffing van de intracommunautaire opgave (met verplichte e-invoicing en e-reporting). Lidstaten krijgen onder het ViDA-pakket ook de optie om verplichte business-to-business (B2B) en business-to-consumer (B2C) e-facturatie in te voeren voor binnenlandse transacties zonder een derogatie van de Europese Commissie te vereisen.

Concreet betekent dit dat landen die e-invoicing willen invoeren momenteel nog steeds EU-goedkeuring nodig hebben voordat hun wetgeving in werking kan treden. In België hebben eerdere onderhandelingen met de EU niet geleid tot goedkeuring omdat het huidige 4-corner model een e-reporting luik naar de BTW-autoriteiten (model met gegevensuitwisseling met autoriteiten) mist. Het blijft afwachten welke impact deze ontwikkeling zal hebben op de lopende onderhandelingen met de EU.