Administratie publiceert uitstel voor rapportering cijfers werkelijk gebruik

Gemengde btw-belastingplichtigen hebben een beperkt recht op btw-aftrek. In België worden zij in principe onderworpen aan een algemeen verhoudingsgetal.

Als afwijking op dit principe kan de btw worden afgetrokken volgens het “werkelijk gebruik”. Dit systeem moet worden aangevraagd. 
Sinds kort geldt er een (elektronische) aanmeldingsprocedure voor alle gemengde btw-plichtigen die werkelijk gebruik willen toepassen.

Met enige vertraging is de toepassing in formulier 604 aangepast. Het “aanmelden” kan dus vanaf heden ook effectief gebeuren.

De nieuwe regels voorzien bovendien in de verplichting om bepaalde gegevens (in de vorm van gestructureerde gegevens) te communiceren via de btw-aangifte. Deze informatie moet de administratie in staat stellen te beoordelen of de criteria die worden gehanteerd door de belastingplichtige die zijn recht op aftrek wil uitoefenen volgens het werkelijk gebruik, al dan niet aanvaardbaar zijn. Hiermee beoogt de administratie “vanop afstand” inzicht te krijgen in het globale bedrag dat er wordt afgetrokken en de manier waarop de btw-aftrek wordt berekend.

Voor het meedelen van deze gegevens blijken de IT technische aanpassingen wat langer op zich te laten wachten. Vandaar dat er nu een ruim uitstel is voorzien: deze cijfers moeten pas in 2024 worden gecommuniceerd.