Het Windsor-akkoord en de gewijzigde BTW-regels voor Noord-Ierland: een nieuwe stap voorwaarts

Brexit btw-nieuws! Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben na jaren van discussie een post-Brexit handelsakkoord bereikt met betrekking tot Noord-Ierland.

Met het Windsor-akkoord zijn enkele broodnodige wijzigingen aangebracht in de btw-regels voor Noord-Ierland.

Noord-Ierland is nauw gebonden aan de EU-btw-regels voor goederen, wat betekent dat het niet kon profiteren van bepaalde btw-tariefwijzigingen zoals het btw-tarief van 0% voor warmtepompen en zonnepanelen dat voor Groot-Brittannië gold.

Onder het nieuwe Windsor framework zal een lijst van goederen voor verbruik in Noord-Ierland in bepaalde omstandigheden worden vrijgesteld van de EU-regels inzake btw-tarieven! Dit betekent dat de Britse regering wetgeving zal kunnen invoeren om het btw-nultarief toe te passen op energiebesparende materialen zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Daarnaast effent het akkoord ook de weg voor andere btw-wijzigingen in het hele VK die in Noord-Ierland van toepassing zullen zijn, met een toekomstgericht mechanisme om eventuele toekomstige problemen aan te pakken en beleidsverschillen tussen het VK en de EU te beheren.